(For vårt seminar i krise- og traumahåndtering i Oslo istedet, 03. juni 2019, klikk HER.)


Seminar i bygnings- og bysikkerhet
mandag, 29. april 2019, 09.00-15.00
Grev Wedels Plass 7, (Christiania Qvartalet), Oslo sentrum

Påmeldingsskjemaet finner du HER og nedenfor.

Vårt seminar presenterer den nyeste kunnskap innen sikring av bygninger og byområder

Blant spørsmålene som blir gjennomgått på seminaret er:
Hvordan kan din organisasjon utarbeide planer for forbedret sikring av bygninger og byområder?

Hvilke sikkerhetskriterier bør brukes når det velges fysiske utstyr og komponenter?

Hvordan kan ditt team opprettholde grundige sikkerhetstiltak i din organisasjon?

På vårt seminar lærer du om:
-vurdering av risiko og sikkerhetsbehov og sikkerhetstiltak i din organisasjon
-hvordan sette sammen en fungerende struktur og et sikkerhetsteam
-business continuity for ledere
-styring av sikkerhetssystemer og tilgangsprotokoller for bygninger og byområder
-håndtering av trusler og krisesituasjoner
-kommunikasjon mellom sikkerhetsledere, ansatte, nødetater og myndigheter
-rutiner etter kriser, samt journalføring

Seminaret er egnet blant annet for:
Sikkerhets- og beredskapsansvarlige, bygningsingeniører, kommunale og statlige ansatte, organisasjons- og bedriftsledere, eiendomsforvaltere, arkitekter, og utrykningspersonell.

Instruktørene ved seminaret har erfaring blant annet som leder for beredskap og sikkerhet ved beredskapsetaten i Chicago, og som direktør for sikkerhet for flere store fleretasjes bygninger og for høyprofilerte leietakere. Deres kompetanse innen sikkerhet for bygninger og byområder omfatter katastrofehåndtering og respons, sikkerhetsplanlegging for arrangementer, fysisk sikkerhet, infrastruktur, transport, nasjonale sikkerhetsrutiner, terroranalyse og beskyttelse av kulturbygg, og hvordan opprettholde et godt servicestandard. En av instruktørene har nylig utgitt en bok om beredskap for byer, og er også instruktør ved DePaul University.

Påmelding:
Klikk HER for påmelding, eller send epost til post@dgeas.com med deltagernes navn og epostadresser, samt organisasjonsnavn og adresse. Eller, bruk vårt skjema nedenfor. Eller for kortbetalinger på: https://www.eventbrite.com/e/seminar-i-bygnings-og-bysikkerhet-building-and-urban-security-seminar-tickets-58667387736

Kr. 4200 per seminardeltager
2-4 seminardeltagere: kr. 3900 per seminardeltager
5 eller flere seminardeltagere, vennligst send epost til post@dgeas.com
---
(For påmelding kun til 1. halvdel 'Forebyggende og preventive tiltak', eller kun til 2. halvdel 'Daglige rutiner og respons', kr. 2500 per seminardeltager)

Undervisningen foregår på engelsk. Mat og drikke blir servert.


Program:

Velkomsthilsen

1. del. Forebyggende og preventive tiltak
• Introduksjon og målsetning ved seminaret
• Vurdering av risk og almene sikkerhetsbehov
• Planlegging av sikkerhetstiltak for bygninger og byer
• Valg av fysiske komponenter og utstyr
• Hvordan sette sammen en operasjonell struktur og et sikkerhetsteam
• 1. gruppeøvelse

2. del. Daglige rutiner og respons
• Daglige operasjonelle tiltak og rutiner
• Sikkerhetssystemer og adgangskontroll for bygninger og byområder
• Business continuity
• Kommunikasjon mellom sikkerhetsledere, ansatte, nødsetater og myndigheter
• Rutiner etter kriser, samt journalføring
• 2. gruppeøvelse

Oppsummering og avslutning


Seminarledere

Tom Henkey tjente i 6 år som leder for beredskap og sikkerhet ved beredskapsetaten i Chicago, hvor han var ansvarlig for katastrofehåndtering og -respons, samt sikkerhetsplanlegging for arrangementer, fysisk sikkerhet, infrastruktur, transport, nasjonale sikkerhetsrutiner og terroranalyse. I 2017 publiserte han boken, Urban Emergency Management. Han er sertifisert som Emergency Manager (CEM), og som Institutional Protection Manager (CIPM II). Tom Henkey er nestformann i Chicago Cultural Properties Security Group, nestleder i BOMA Chicago Preparedness Committee, og er tidligere formann i ASIS International Museum Committee. Han har en bachelorgrad fra St. Louis University, og en mastergrad i Emergency and Disaster Management fra American Military University.

Alex Hales har over 17 års erfaring som sikkerhetsleder i Chicago. Han har utarbeidet sikkerhetstiltak og vært leder for mange sikkerhetsprosjekter for flere av Chicagos mestprofilerte leietakere. I 2017 ble han tildelt Security Professional of the Year utmerkelsen av Building Owners and Managers Association of Chicago. Hans samarbeid med Chicagos nødsetater har lagt grunn for omfattende protokoller og tiltak som er blitt en del av byens standard sikkerhetsrutiner. Han har vært sikkerhetleder for flere store eiendommer i Chicago, for eksempel Hyatt Center, One South Dearborn og Citadel Center. Alex Hales er for tiden direktør for sikkerhet ved the Grant Thornton Center, et klasse-A høyhus med over 300.000 kvadratmeter i Chicagos sentrale forretningstrøk, hvor han er ansvarlig for den samlede daglige sikkerhetsvirksomhet. Han har mangeårig erfaring med å utarbeide planer for adgangskontrollsystemer, overvåkningssystemer, og med å holde en høyt sikkerhets- og beredskapsstandard med oversikt over nærliggende bygg, leietakernes behov, trusselvurderinger og sikkerhetsprotokoller.

Douglas Energy and Security, post@dgeas.com, +(47) 98-68-18-34, www.dgeas.com


 

Påmeldingsskjema til Seminar i bygnings- og bysikkerhet, mandag, 29. april 2019, 09.00-15.00, Grev Wedels Plass 7, (Christiania Qvartalet), Oslo sentrum:


Her kommer det i løpet av kort tid mer informasjon om våre andre sikkerhetskurs og seminarer som avholdes vår 2019.  Dersom du skulle ønske mer informasjon, vennligst ta kontakt gjennom kontaktskjemaet, eller send epost til inquiries(at)dgeas.com .

 

     Home   Terms   ©2018-2019